-30% na torebki damskie

REGULAMIN PROMOCJI
„Szachomat: -30% na torebki damskie”

§1
Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin) określa zasady promocji „Szachomat: -30% na torebki
damskie”.
2. Organizatorem Akcji Promocyjnej jest JOART S.A. z siedzibą w Bolesławcu, ul. Staszica 11a, 59-700
Bolesławiec.
3. Akcja promocyjna prowadzona jest w okresie od 11.07.2019 do 17.07.2019 r. w sklepie online na
www.szachownica.com.pl oraz w salonach stacjonarnych (z wyłączeniem salonów Outltetowych: w
Jeleniej Górze, ul. Szkolna 5 i Żarach, ul. Ułańska 5). Szczegółowy opis akcji znajduje się w dalszej części
regulaminu.

§ 2
Zasady Akcji Promocyjnej

1. Uczestnikiem Akcji Promocyjnej może być każda osoba, która w czasie trwania promocji dokona zakupu wybranego asortymentu z aktualnej promocji „Szachomat: -30% na torebki damskie”.
2. W ramach Akcji Promocyjnej klient otrzyma zasilenie Karty Lojalnościowej SZACHOMAT za zakupiony
asortyment promocyjny.
3. Każdy Uczestnik ma możliwość zwrotu lub wymiany niewadliwego towaru w terminie 14 dni od dnia
dokonania zakupu. Po upływie w/w terminu nie ma możliwości wymiany ani zwrotu niewadliwego
towaru.
4. Zwroty przyjmowane są na cały zakup promocyjnego asortymentu tzn. zwrotu należy dokonać na
wszystkie zakupione w ramach promocji towary, nie na wybrane.
5. W przypadku zwrotu towaru, za którego zakup została zasilona Karta Lojalnościowa, klientowi zostanie
pobrane z Karty Lojalnościowej tyle samo wirtualnych złotówek, ile zostało zasilone przy zakupie
promocyjnego asortymentu. Rzeczywiście uiszczona kwota zostanie zwrócona TYLKO I WYŁĄCZNIE na
kartę podarunkową. Karta podarunkowa ważna jest przez 365 dni od daty zasilenia (zwrotu) i możliwa
do wykorzystania w salonach stacjonarnych (biorących udział w promocji) oraz w sklepie online na
www.szachownica.com.pl ).
6. Akcja promocyjna łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w sklepach stacjonarnych (które biorą
udział w promocji) oraz w sklepie online na www.szachownica.com.pl .

§ 3
Szczegółowy opis Akcji Promocyjnej

1. W dniach 11.07.2019 do 17.07.2019 r. – na zakup każdej sztuki z asortymentu torebek damskich, Klient
otrzyma zasilenie swojej Karty Lojalnościowej SZACHOMAT w wysokości 30% wartości każdej sztuki.
Przykład 1: Klient, który zakupił jeden produkt z promocyjnego asortymentu, otrzyma zasilenie karty w
wysokości 30% wartości tego produktu. Przykład 2: Klient, który zakupił 2 produkty z promocyjnego
asortymentu, otrzyma zasilenie karty w wysokości 30% sumy wartości tych produktów itd.
2. Promocja dotyczy asortymentu torebek damskich, w cenie od 15 zł.
3. Regulamin promocji dostępny jest w salonach stacjonarnych (biorących udział w promocji) oraz na
stronie www.szachownica.com.pl