Regulamin Obiektu - Cuprum Arena

REGULAMIN CUPRUM ARENA

 

W trosce o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie Klientów Centrum, uprzejmie prosimy o przestrzeganie postanowień zawartych w niniejszym regulaminie, który obowiązuje na terenie całego Centrum Handlowo – Rozrywkowego „Cuprum Arena” w Lubinie, zwanego dalej Centrum.

 

 1. Z Centrum można korzystać tylko w godzinach jego otwarcia wskazanych na wejściach, oraz na stronie internetowej: www.cuprum-arena.pl
 2. Wejście na teren Centrum oznacza zgodę na wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu.
 3. Za bezpieczeństwo małoletnich znajdujących się na terenie Centrum odpowiadają rodzice lub ich opiekunowie.
 4. Jakakolwiek działalność handlowa, marketingowa, promocyjna, charytatywna, rozrywkowa bez zgody Administracji Centrum jest zabroniona.
 5. Zabrania się wchodzenia na teren Centrum z rzeczami, materiałami, substancjami itp., mogącymi stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, lub których posiadanie jest zabronione przepisami prawa.
 6. Zabrania się używania na terenie Centrum jakichkolwiek rzeczy i przedmiotów, których użycie powoduje powstanie źródła ognia, dymu lub pary itp. (np. zapałki, zapalniczki, świeczki, elektroniczne papierosy, race)
 7. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Centrum (nie dotyczy psów przewodników prowadzących osoby niewidome).
 8. Zabrania się palenia wszelkiego rodzaju wyrobów tytoniowych i spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych.
 9. Zabrania się hałasowania, biegania, gry w piłkę, jazdy na łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach, rowerach.
 10. Zabrania się przebywania na terenie Centrum osobom będącym pod widocznym wpływem alkoholu, będącym pod wpływem środków odurzających oraz osobom zachowującym się niezgodnie z prawem lub których zachowanie jest uciążliwe dla klientów Centrum.
 11. Zabrania się wchodzenia do części nie przeznaczonych dla ogólnego użytku (pomieszczenia techniczne, zaplecza itp.) oraz w miejsca wygrodzone lub oznaczone zakazem wstępu (scena, wystawy, ekspozycje itp.).
 12. Fotografowanie i filmowanie obiektu (lub jego części) bez zgody Administracji Centrum jest zabronione.
 13. Zasady korzystania z szafek dla klientów Centrum określa regulamin znajdujący się na poziomie + 3.
 14. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Cuprum Arena Galeria Lubińska Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubinie, 59-300 Lubin, ul. Gen. W. Sikorskiego 20; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  - zapewnienia bezpieczeństwa klientów oraz personelu Cuprum Arena Galeria Lubińska na podstawie art. 6 ust 1 pkt c, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ;
 15. Państwa dane w postaci wizerunku zapisanym na nagraniach, są przekazane firmie ochrony fizycznej Delta Security Sp. z o.o. ul. Powstańców Śląskich 202, 53-140 Wrocław w celu prowadzenia nadzoru za pomocą nagrań z kamer zgodnie z obowiązującą umową.
 16. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 17. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 18. Osoby naruszające niniejsze postanowienia zobowiązane są opuścić obiekt na wezwanie Dyrektora Centrum lub osób przez niego upoważnionych (Ochrona Obiektu, Administracja Centrum). Niezastosowanie się do wezwania i do wydanych poleceń pociągnie za sobą użycie stosownych środków w celu wyegzekwowania postanowień regulaminu, w tym odpowiedzialność prawną.