Szczegóły eventu

Targi Pracy

Już za nami

Udział wezmą:

// pracodawcy
// ośrodki szkoleniowe
// przedstawiciele instytucji wykonujących zadania związane z rynkiem pracy

Już po raz ósmy mieszkańcy regionu będą mieli okazję spotkać się twarzą w twarz z potencjalnym pracodawcą. W piątek, 9 maja, Powiatowy Urząd Pracy oraz Galeria Cuprum Arena zapraszają na Targi Pracy, podczas których zaprezentuje się 46 wystawców.

Łącznie, pracodawcy zadeklarowali ponad 500 wolnych miejsc zatrudnienia.

- Dodatkowym celem targów jest zapoznanie poszukujących pracy oraz osób rozpoczynających swoją drogę zawodową z realiami lokalnego rynku. W tym również z wymaganiami stawianymi przez pracodawców i warunkami płacowymi oraz z możliwościami dalszego kształcenia się
lub przekwalifikowania
– wyjaśnia Katarzyna Butkiewicz z Powiatowego Urzędu Pracy w Lubinie.

W tym celu, wśród wystawców znajdą się również ośrodki szkoleniowe z regionu oraz instytucje użytku publicznego, takie jak Urząd Skarbowy, ZUS, MOPS, PIP. Przedstawiciele instytucji  służyć będą pomocą w zakresie informacji i doradztwa wszystkim zainteresowanym uczestnikom targów, zarówno poszukującym, jak i oferującym zatrudnienie.

- W ósmej edycji Targów Pracy swój udział zadeklarowało 34 wystawców, w tym służby mundurowe oraz 12 partnerów rynku pracy. Wszystkich chętnych, by nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą, zapraszamy w piątek, w godz. 11.00 – 17.00 – mówi Ewa Sieńko, menager ds. marketingu Galerii Cuprum Arena w Lubinie.

Zdjęcia z eventu